За нас в отдел Екологичната устойчивост на Winni означава връщане на природата това, което сме взели от нея. Това не е само замяна на химически суровини, а по-скоро производствени процеси, които намаляват емисиите и които са все по-малко зависими от изчерпаеми източници.

Всички наши крайни продукти и компоненти са проектирани и разработени така, че да са възможно най-екологични, от опаковки до съдържание.


Устойчивостта също така означава да получаваш повече пранета за същото количество като в пластмасовите бутилки. И това е причината, поради която се стремим да предлагаме високо ниво на концентрация в нашите продукти (и така съотношението ефективност / бутилка). Когато се използват нашите продукти, следва да се спазват инструкциите на етикета.

Всички опаковки са изработени от рециклируеми пластмаси, а някои продукти използват и пост-потребителски рециклирани пластмаси. В областта на почистващите препарати сме първата компания в Италия използваща “Еко-Рефил” формат, което е плик, който позволява използването на старото шише за пренапълване, което помага да се спести повече от 80% от пластмасата.. Освен ниското им въздействие върху околната среда и ефикасно представяне, тези торбички предлагат на потребителите предимството да спестяват.

Продуктът, който потребителите откриват в супермаркетите, е крайният резултат от процеса, който започва в Котиньола, малък град в провинция Равена. Градът може да е малък, но компанията зад Winni’s е типичния италиански семеен бизнес, но с нива на самодостатъчност, на които завиждат много мултинационални компании. Точно 8 500 фотоволтаични панели с площ над 48 000 м², с повече от 2,3 мегавата, са монтирани върху производствените сгради за да генерират енергия която покрива 80% от нуждите на завода. Останалите 20% се вземат от сертифицирани възобновяеми източници. Madel се нарежда сред първите италиански компании която има – BeECO Absolutely Pure certification – маркировка, която подчертава онези компании, които използват енергия от възобновяеми източници и категоризира Madel като компания, която обръща внимание на проблемите в околната среда.

В рамките на своята организационна схема фирмата произвежда бутилките за серията на Winni с помощта на партньор на място, за да се справя с празните бутилки, което също има въздействие върху околната среда.

Съоръженията включват и система за оползотворяване на горещия въздух, причинен от производствените процеси; горещият въздух се използва за загряване на производствената работилница и складовете. Това е като да имате система за отопление с нулеви емисии и без разходи!

Всеки продукт се състои от пречистена вода, „активни“ съставки и парфюм.

Активните съставки отговарят за „мръсната работа“ и причината, поради която нашите продукти са толкова ефективни почистващи препарати е – избрахме кокос, захар, цикория или пшеница; използваме селскостопански отпадъци само за нехранителни цели. Освен това тези ресурси са възобновяеми, за да не изчерпим онова, което ни предлага природата, и така да ги оставим влошени за бъдещите поколения.

Добавянето на парфюми към нашите продукти помага за приятното изживяване на нашите клиенти. Избираме само парфюми с малко въздействие върху околната среда и върху кожата на хората. И това са най-малко 90% биоразградими, така че след като парфюмите навлязат в околната среда, те се разграждат от естествени микроорганизми и стават безвредни. Но това, което е много по-важно, е, че защитаваме здравето на потребителите, които ни избират, затова гарантираме, че нашите продукти са ароматизирани и едновременно с това без алергени! (откриваем праг в крайния продукт е <0.01% в съответствие с Регламент (ЕО) № 1223/2009)..

*According to Regulation CEE 648/04 „Ultimate aerobic biodegradation“ means the level of biodegradation achieved when the surfactant is totally used by micro-organisms in the presence of oxygen resulting in its breakdown to carbon dioxide, water and mineral salts of any other elements present (mineralisation) [Reg. CEE 648/04 – Art. 2, 8]. Surfactants in detergents shall be considered as biodegradable if the level of biodegradability (mineralisation) measured… is at least 60 % within twenty-eight days (Reg. CEE 648/04 – Annex III).

След като бъдат използвани, всички наши продукти навлизат във водоотходната система; следователно, ние сме загрижени за последиците, които оставaт след тях. Тестовете се провеждат, за да се провери, че нашите продукти, не са токсични за водорасли, риби и водни организми и че те са биоразграждащи се възможно най-бързо (дори по-бързо от това, което се изисква от международни сертификати като екомаркировка). Тези тестове не са стандартни нито се изискват от закона, но се правят от нас с цел сигурността ни, че нашите продукти не оказват негативно влияние на околната среда.

Научете повече за нашите принципи за устойчивост

Log in with your credentials

Forgot your details?