Създадохме ефективни продукти за битови нужди, които бързо отстраняват мръсотията, мазнините и люспите, без да причиняват увреждане на повърхностите или кожата. За постигането на този резултат ние избрахме най-добрите повърхностноактивни вещества на базата на растения, които се биоразграждат бързо в околната среда.


Сертификати

Сертифицира, че продуктите от сертифицираните фирми не съдържат животински вещества или съставки, които пряко предполагат убиването, ограничаването или експлоатацията на животни.

Това е международната асоциация по екология, която управлява екологичната съвместимост на продуктите, оценявайки въздействието им върху околната среда и взаимодействието на кожата чрез специфични тестове за токсичност върху кожата.

Log in with your credentials

Forgot your details?