WINNI’S НАТУРАЛНА ЛИЧНА ГРИЖА

Зад натуралната лична хигиена на Winni стои страст, опит и научни изследвания, но най-вече информираност за да предложим ефективни природни продукти, които са безопасни за кожата и опазване на околната среда, животните и всички форми на водната флора и фауна.


Сертификати

Гарантира, че продуктите и производственият процес зачитат както човешкото здраве, така и околната среда. То също така гарантира, че използваните суровини идват от биологичното земеделие.

Сертифицира, че продуктите от сертифицираните фирми не съдържат животински вещества или съставки, които пряко предполагат убиването, ограничаването или експлоатацията на животни.

Това е международната асоциация по екология, която управлява екологичната съвместимост на продуктите, оценявайки въздействието им върху околната среда и взаимодействието на кожата чрез специфични тестове за токсичност върху кожата.

Log in with your credentials

Forgot your details?