Нашите прибори и съдове за хранене са отличителен белег на нашите обеди и вечери и затова трябва винаги да са чисти, безопасни и лъскави. Избрахме формули с висока концентрация на активни вещества. За тази цел ние използваме само повърхностноактивни вещества на растителна основа, които бързо и напълно се биоразграждат и следователно не оставят никаква следа в природата.


Сертификати

Сертифицира, че продуктите от сертифицираните фирми не съдържат животински вещества или съставки, които пряко предполагат убиването, ограничаването или експлоатацията на животни.

Това е международната асоциация по екология, която управлява екологичната съвместимост на продуктите, оценявайки въздействието им върху околната среда и взаимодействието на кожата чрез специфични тестове за токсичност върху кожата.

Разгледайте всичките ни продукти

Log in with your credentials

Forgot your details?